Stjepko Galović Kandžija

 

U Osijeku je kultura teška nepoznanica… Kultura je marginalizirana, a marginalci su glavni.