Za poticanje umjetnika, ansambala potrebna je i pomoć kulturnog menadžmenta.