U dva dana će biti prikazana opera, živuća predstava te održan gastro sajam.