Od 11. do 15. siječnja najpopularnije i najgledanije predstave.

Ivan Balog je jedan od osnivača Festivala djeteta u Šibeniku, SLUK-a u Osijeku te Internacionalnog festivala kazališta lutaka za odrasle u Pečuhu.