Manifestaciju će danas, 10. studenog otvoriti bečki trio “Square Waltz” koncertom u HNK.

Središnji dio ove reprodukcijama bogate monografije predstavljaju memoari osječkog kipara Oscara Nemona (1906. – 1985.), koji se po prvi puta u cijelosti ekskluzivno objavljuju.