Festival vina, delicija i ugodnog življenja, 9. i 10. prosinca.

Da bi sve funkcioniralo, pretpostavka je da bi svi morali napraviti određeni ustupak. Od vlasnika restorana i vinskih barova pa do krajnjih konzumenata i kupaca.