Osijek mora educirati nove generacije i predstaviti im taj urbanitet.

Da budemo malo ironični, sportaši su već odavno prestali biti ambasadori Osijeka.