Koncert će se održati u četvrtak, 17. studenoga u 19 sati, u Muzeju Slavonije.