Edukacijsko pedagoške radionice i predavanja u Muzeju Slavonije.