Tako će se zadržati njihova motivacija i njihov angažman s vremenom sve više povećavati čak i u pogledu organiziranja i provođenja kulturnih programa.