Kino Urania već je 2 puta imalo čast odabrati svog ambasadora za 28 Times Cinema i omogućiti im prekrasno životno i profesionalno iskustvo.