Utorak, 20. ožujka s početkom u 19 sati, na međunarodni dan Frankofonije, u kinu Urania.

“Europskih velikih pet” u kinu Urania.