Program će biti predstavljen u javnom prostoru na različitim gradskim lokacijama te u Muzeju likovnih umjetnosti Osijek.