Izložba će predstaviti radove sedmero nagrađenih studenata Odsjeka za likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku u protekle dvije akademske godine.