Realizirano je čak 40-ak različitih programa, među kojima i nastupi 20-ak glazbenih gostiju, vokalnih i instrumentalnih skupina.