U svojim ranijim radovima bavila se tematikom žene, njezinih prava, bračnih normi, društvenih stereotipa i drugim oblicima etičkih dilema.