Gotovo sve skladbe koje su na programu koncerta naći će se na novom Lipinom nosaču zvuka.

Središnji dio ove reprodukcijama bogate monografije predstavljaju memoari osječkog kipara Oscara Nemona (1906. – 1985.), koji se po prvi puta u cijelosti ekskluzivno objavljuju.

Uz autora Dragana Velikića, na predstavljanju sudjeluju Helena Sablić Tomić i Branko Čegec.