Skepsa se doista već ucrvala koliko je postala ovdašnje pravilo ponašanja.

U europskim gradovima se puno više bave i puno bolje odnose prema mladima.