Broj sudionika je ograničen. Na ogledni sat možete se prijaviti na e-mail: osijek@alliance-francaise.hr

Održat će se 4 radionice za polaznike uzrasta od 18 godina na dalje.