Mladi, odgajani u kulturi i prema kulturi, preduvjet su opstanka kulture grada.

TIHANA ŠKOJO