O umjetniku i filmu govoriti će Milan Bešlić i Vlastimir Kusik.

Umjetnik je često nazivan homo ludensom zbog zaigrane strukture njegovih crteža, kolaža, grafika i objekata.