Uprave trebaju biti stvarni servis, organizator i aktivni koordinatori u povezivanju ustanova i pojedinaca.
STJEPAN PRUTKI

Ravnatelji škola ne čine dovoljno da učenike usmjere i organizirano šalju na konkretna događanja.
STJEPAN KADOVIĆ