Na izložbi će biti predstavljeni predmeti u vlasništvu kolekcionara i organizatora izložbe Stjepana Kadovića, mag.oec., koji su rezultat dugogodišnjeg prikupljanja Disneyjevih predmeta iz čitavog svijeta.

Predsjednik udruge Anique Fontis najavljuje projekt uređenja jednog gradskog stana u secesijskom stilu, koji će biti otvoren javnosti. To je poruka novim generacijama da je njihov grad obogatio secesijsku kulturu Europe. Nekad je Osijek bio Europa u malom.

Nastavi čitati

Nemamo tijelo koje bi permamentno povezivalo udruge na kulturnom razvoju grada.

STJEPAN KADOVIĆ

Sve se svodi na davanje natječaja te simboličnih financijskih sredstava.