U Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici od 21. do 26. studenog.