Pjesnička vječer u Knjižari Nova.

Objekt je izgrađen u sklopu međunarodnog projekta “Mlinarev put” zbog osvježavanja kulturnog i tradicijskog nasljeđa te potencijala kulture i turizma.