Stalno se govori o multikulturalnosti, no u praksi je drugačije.