Od 9. do 13. siječnja će biti prikazane četiri predstave.