Naša arhitektonska baština vapi za rekonstrukcijom.

JELENA HAVELKA 

Ravnatelji škola ne čine dovoljno da učenike usmjere i organizirano šalju na konkretna događanja.
STJEPAN KADOVIĆ

Urbanitet grada, povijesni i recentno izgrađeni dijelovi, struktura koja se linearno proteže duž obale Drave… to je ono po čemu se Osijek primarno percipira.
ŽELJKA JURKOVIĆ

Program festivala promiče urbani identitet i kulturu te podupire kandidaturu grada Osijeka kao europskog Grada kulture 2020.