Postoje četvrti u Rigi  gdje se zajednica uključe u akcije u okrugu, a rezultati su zadivljujući.

KATARINA UPATNIECE

 

Kultura u Rigi je bila na visokoj razini i prije Svjetskih zborskih igara.