Održat će se 4 radionice za polaznike uzrasta od 18 godina na dalje.

Govornici na konferenciji Crocultoura će demonstrirati primjere dobre prakse u kreiranju turističkih destinacija u širim i užim specijalnostima.