Postoje četvrti u Rigi  gdje se zajednica uključe u akcije u okrugu, a rezultati su zadivljujući.

KATARINA UPATNIECE