Projekcije filmova, 24. listopada, u 17 i 19,15 sati.