Uprave trebaju biti stvarni servis, organizator i aktivni koordinatori u povezivanju ustanova i pojedinaca.
STJEPAN PRUTKI