Nije dovoljno imati sreću da nam jake stvaralačke ličnosti podare zadužbinu.

“Kulturu” treba učiniti dostupnom svima, a ne stvarati kult rezerviran za intelektualce.

JELENA HAVELKA

Najbolji dokaz tome je činjenica da u dokumentu „Strategija kulturnog razvitka Grada Osijeka 2014.-2020“ suvremene arhitekture nema.