U sklopu projekta održat će se niz prigodnih programa i kreativnih radionica.