Urbanističko planiranje grada u zadnje je vrijeme najviše podbacilo.

BRANIMIR KLJAJIĆ