Tako će se zadržati njihova motivacija i njihov angažman s vremenom sve više povećavati čak i u pogledu organiziranja i provođenja kulturnih programa.

Mladi, odgajani u kulturi i prema kulturi, preduvjet su opstanka kulture grada.

TIHANA ŠKOJO