Urbana kultura je nešto na čemu se treba raditi od najranije dobi.

MARIJANA BOŠNJAK