Maketa će biti izrađena i u bronci i postavljena uz Vodena vrata.