Popularizacijom i premještanjem kulture “na ulicu“ privukao bi se puno veći broj građana.

LEA DUBRAVČEVIĆ

Emisiju su pokrenuli studenti druge i treće godine Medijske kulture Odjela za kulturologiju.