U Muzeju likovnih umjetnosti, Galeriji Kazamati Muzeju Slavonije.