Organizatori su Udruga PLANTaža, akdemski kipar Nikola Faller, Plesni studio Shine i udruga Slap.

Sestre, Olgu, Mašu i Irinu igraju Tatjana Bertok Zupković, Sandra Lončarić Tankosić i Lidija Kraljić Zavišić.