Uvijek sam radio i svoje pjesme, a kako ne pjevam, preostalo je da gitara priča