Rok za podnošenje prijedloga je do 16. rujna 2016.