Predstava Vještičji pir nastala je u suradnji bečkog MOKI teatra i Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića.