Uz pomoć ove aplikacije korisnici mogu pretraživati e-katalog Knjižnice, pregledati kalendar događanja, produžiti rok posudbe ili zatražiti pripremu literature