U sklopu projekta održat će se niz prigodnih programa i kreativnih radionica.

Na kreativnim radionicama možete maštati, glumiti, likovno se izraziti i ugodno provesti slobodno vrijeme. 

Kultura mladih jest društvena potreba, ali i društveni odraz.

IRENA MIKULIĆ