Festival se sastoji iz nekoliko zasebnih tematskih cjelina.