Darivanje knjiga organizira se u okviru nacionalne kampanje “Čitaj mi!”.