Publika većinom samo kuka da nema sadržaja, a zapravo i one koji postoje, ne posjećuju.

MARIO KATUŠIĆ

Osijek mora educirati nove generacije i predstaviti im taj urbanitet.